Hakkımızda

Dünyanın dört bir yanında, daha iyiye götürecek değişimler için gelişmiş teknolojiler uyguluyoruz.

Şirketimizin sloganı olan «Changes for the better» (Daha iyisi için değişim) yenilikler ile Toplumda, sanayide ve günlük yaşamda daha parlak bir gelecek yaratma amacımızı ifade etmektedir. 90 yılı aşkın süredir lider teknolojilerimizle yarınlara daha iyi bir dünya bırakmak için çalışıyoruz.

Müşterilerimizle daha yakın ilişkiler kurmayı amaçlayarak 2012 yılında Mitsubishi Electric Turkey olarak bu güzel ülkede faaliyet göstermeye başladık. Fabrika otomasyon, klima ve havalandırma sistemleri, asansör/yürüyen merdiven sistemleri, görsel veri sistemleri ve elektrik santralleri gibi pek çok alandaki faaliyetlerimizle emin adımlarla ilerliyoruz. Mitsubishi Electric Turkey olarak felsefemiz; Teknolojimizi, servislerimizi ve yaratıcılığımızı geliştirerek toplumdaki yaşam kalitesini artırmaktır.

Yönetim Politikası

Mitsubishi Electric Group, Şirket Misyonu ve Yedi Rehber İlkesi ışığında kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) girişimlerini kurumsal yönetiminin en önemli bileşeni olarak konumlandırmıştır. Bu bağlamda Grup, toplumun karşı karşıya kaldığı çeşitli zorlukları gidermeyi amaçlayan girişimleri için paydaşlarının takdirini kazanmayı arzulamaktadır. Bunun yanı sıra toplumun, müşterilerin, hissedarların ve çalışanların güvendiği bir kuruluş olma ve gerçekleştirdiği iş faaliyetleriyle onların memnuniyetini sağlama amacını gütmektedir.

Bu zorlukları küresel ölçekte değerlendiren Grup, çevresel sorunlar ile kaynak ve enerji sorunlarına ilişkin çözümler sunmak amacıyla enerji tasarruflu ürünleri ve sistemleri desteklerken, aynı zamanda sosyal altyapının kalkınmasına da yardımcı olmaktadır. Böylelikle Grup, "sürdürülebilirlik" ve "güvenlik, emniyet ve konforu" aynı anda mümkün kılan bir refah toplum oluşturmaya katkı sağlayabilen "dünyanın önde gelen yeşil şirketlerinden" biri olarak güncel çevre meselelerine yönelik şirket misyonunu hayata geçirmektedir.

2002 mali yılından bu yana Mitsubishi Electric Group; büyüme, karlılık ve verimlilik ve istikrarlılık olmak üzere üç bakış açısını temel alan dengeli yönetim girişimlerini üstlenerek sürdürülebilir büyüme hedefi doğrultusunda çalışmaktadır. Grup gelecekte de bu gibi girişimlerini sürdürecek ve böylelikle kurumsal değerini artıracaktır.

Kurumsal etik ve uyum konusuna gelince Mitsubishi Electric Group bünyesindeki herkes, şirket içi denetimi güçlendirirken yürürlükteki tüm yasalara, yönetmeliklere ve etik kurallara kesinlikle uygun hareket etmeye devam edecektir.

Mitsubishi Electric Group, faaliyetlerinin her yönünde yaratıcılığı kullanarak teknoloji ve hizmetlerini sürekli olarak geliştirmeye devam edecektir. Amacımız, bu sayede toplumumuzun yaşam kalitesini artırmaktır. Bu bağlamda tüm Grup üyeleri aşağıdaki Yedi Rehber İlke'yi uygulayacaktır.

Yedi Rehber İlke

 1. Güven
  Toplumla, müşterilerle, hissedarlarla, çalışanlarla ve iş ortaklarıyla karşılıklı güven ve saygıya dayalı ilişkiler kurmak.

 2. Kalite
  Benzersiz kaliteye sahip en iyi ürün ve hizmetleri sunmak.

 3. Teknoloji
  Araştırma ve geliştirme faaliyetlerini destekleyerek ve teknolojik yenilikler getirerek yeni pazarlara öncülük etmek.

 4. Vatandaşlık
  Global bir oyuncu olarak toplulukların ve toplumun bütününün gelişmesine katkıda bulunmak.

 5. Etik ve Uyum
  Her girişimimizde yürürlükteki yasalarla ve yüksek etik standartlarla uyumlu olarak çalışmak.

 6. Çevre
  Doğaya saygı göstermek ve küresel çevreyi korumak ve geliştirmek için çalışmak.

 7. Büyüme
  Gelecekteki büyümenin temelini adil kazançla oluşturmak.

Şirket Sloganı

Changes for the Better (Değişerek Daha İyi Olmak)

Mitsubishi Electric Group'un şirket sloganı olan "Changes for the Better" (daha iyisi için değişim) değişirken ve büyürken "daha iyisine ulaşmak" için çalışma amacımızı ve ilkemizi temsil etmektedir. Bu slogan, şirket felsefemizde de belirtildiği üzere "daha iyiyi" hedefleyerek kendilerini geliştirme ve her gün "teknolojileri, hizmetleri ve yaratıcılığı daha iyiye götürme" amacını güden her bir çalışanımızın katkısıyla müşterilerimize "çok daha iyi yarınlar bırakma" sözümüzü vurgular.